KVKK Politikamız

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Üye Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Faaliyetlerinin İlgili Mevzuata veya AYESOB Prosedürlerine Uyumlulaştırma Planlama ve Yönetimi

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

AYESOB Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak katılımcı, üye ve çalışanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı
Denetçiler İlgili mevzuat uyarunca denetim yetkisine sahip denetçiler Mevzuatta belirlenen yetki ve görev sınırları
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri AYESOB faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore AYESOB’dan   bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı
Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren  kurum veya  kuruluşları Yürüttükleri faaliyet alanlarına  giren konular ile ilgili sınırlı
Yönetim Kurulu Üyeleri AYESOB Yönetim Kurulu Üyeleri AYESOB Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı
Hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar Sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı
Tedarikçi AYESOB’a veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar AYESOB’un dış kaynaktan faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

 

error: İçerik Korunuyor !!