Ayesdek Vakfı Amacı

Vakfımızın amacı Vakıf Senedimizde 16 madde olarak belirlenmiş olup, bunları kısaca özetlersek;

 

1- İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm esnaf ve sanatkarlarımız arasında, birlik beraberliği temin etmek ve bu amaçla esnaf ve sanatkarlarımıza maddi ve manevi yardımda bulunmak. Kendi aralarında dayanışmayı temin maksadıylada sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.

2- Yaşlı, kimsesiz, korunmaya muhtaç esnaf ve sanatkarlarla bunların bakmakla yükümlü olduğu kimselere, maddi ve manevi yardımda bulunmak.

3- Doğal afetlere uğrayan vatandaşlarımıza esnaf ve sanatkar olmasına bakılmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunmak.

4- Esnaf ve Sanatkarlarla bunların bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin sağlığı ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yapılacak bilumum muayene ve bakım ücretleriyle teşhis için gerekli her türlü tetkik, tahlil ve inceleme giderleri ve ilaç bedellerini karşılamak. Öncelikle Esnaf ve Sanatkarların ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kimselerin istifadelerinde kullanmak üzere poliklinik, Dispanser, Hastahane, Huzur evi ve kreşler, inşaa etmek, açmak, satın almak, işletmek aynı amaçla çalışan tesis-kurum ve kuruluşlar’a ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

5- Meslek hastalığına yakalanan ve mesleki kazaya uğrayan esnaf ve sanatkara maddi ve manevi yardımda bulunmak.

6- Mesleğinde maddi ve manevi zarara uğramış, zarurete düşmüş sanatkarlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kimselere maddi ve manevi yardımda bulunmak bu cümleden olmak üzere işi bozulan sanatkarlara işlerini düzeltmesi için düşük faizli veya faizsiz borç vermek ve gereğinde bağışta bulunmak.

7- Esnaf ve sanatkarların maddi imkansızlıkları nedeniyle okutamadığı çocuklarına ilk, orta ve yüksek öğrenimle, yurt içi ve yurt dışında lisanslarını yapabilmeleri için burs veya kredi vermek, kanunlarımızın izin verdiği ölçüde eğitim kurumlarını (Okul-Fakülte-Kütüphane-Kurs-Konferans salonu vs.) yaptırmak. Satın almak-İşletmek-Aynı amaçlı tesis-Kurum ve Kuruluşlara maddi ve manevi yardım sağlamak.

8- 2089 sayılı çıraklık-Kalfalık-Ustalık Kanunu gereğince çırak-Kalfa usta yetiştirmek. Bu hizmeti yerine getiren kurum ve kuruşlara maddi ve manevi yardım sağlamak. Bu konularla ilgili eğitim merkezleri, kurmak ve giderleri karşılamak.

9- Esnaf ve Sanatkarlarla bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin istifadelerine tahsis edilmek üzere kışlık ve yazlık tesisler-Kamplar ve konutlar inşaa etmek-İşletmek-Lokaller açmak.

10- Esnaf ve Sanatkarın ekonomik-Sosyal ve Kültürel anlamda kalkınmasını milli Birlik ve Beraberlik ruhunun gelişmesi için araştırma ve yayın yapmak aynı amaçla çalışan resmi kurum ve kuruluşlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

11- Vakfın amaçlarının gerçekleştirmede yardımcı ve vakfın gelirlerini arttırmak için şirketler kurmak işletmek. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile bu birliğe bağlı Odaların, Vakfımızın ve Vakıf şube açarsa şube merkezinin bulunduğu il birlik ve bağlı odaların memur ve hizmetlileri ile bakmakla yükümlü olduğu kimseler, bu vakıf senedinde belirtilen amaçlarından esnaf ve sanatkarlarla onların bakmakla yükümlü olduğu kimselerin istifade ettikleri esas oran ve şartlarda aynen istifade ederler. Keza kurucuları ile bakmakla yükümlü oldukları kimselerde bu haklardan hayatları boyunca istifade ederler.

12- Her seviyede eğitim-öğretim kurum ve kuruluşları açmak ve işletmek (okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, mesleki ve teknik eğitim, meslek yüksekokulu, enstitü, üniversite, bilimsel araştırma merkezi v.b)

13- Öğrenci yurtları açmak ve işletmek.

14- Meslek edindirme, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, güzel sanatlar, spor alanında kurslar düzenlemek.

15- Kuracağı her seviyedeki eğitim kurumlarının bütün birimlerinde bilimsel araştırma, faaliyet ve yayınları desteklemek; kurs seminer ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bunları vakıf adına yapmak veya yaptırmak.

16- Sakatların eğitimi için özel eğitim kurumları açmak, kurslar, eğitim programları düzenlemek.

error: İçerik Korunuyor !!