Ayesdek Vakfı Tarihçesi

Bir hizmetin gelecekte de hizmet olarak devamını sağlamak amacıyla kendi istekleri ile resmi yollarla bağışlanan mülk ve paralara vakıf denir. Türk toplumunda vakıfların çok eski bir geçmişi vardır. Tarihe baktığımız zaman atalarımızın sayısız hayır müesseseleri kurmuş olduklarını görürüz. Camiler, medreseler, darüşşafakalar, yetimhaneler, güçsüzleri koruma yurtları, kervansaraylar, tersaneler, yollar, köprüler, hanlar, hamamlar, aş evleri gibi vakıf ve hayır kurumları hep Allah inancı ve ibadet amacıyla yapmışlardır. Atalarımız bu hayırlı işleri yapmakla kalmamış, onları ayakta tutacak, devamlarını sağlayacak, harap olup yıkılmalarını önleyecek tedbirleri de almışlardır. Bu suretle hayır kurumları olarak başlamış atalarımızın bu manevi mirasa sahip çıkmalarıyla da günümüze kadar uzanmış gelmiştir.

Yukarıda saydığımız hayır kurumlarının faaliyetleri örnek alınarak teşkilatımıza hizmet noktasında, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı, 08 Şubat 1990 tarihinde kurulmuştur. Vakfın kurulmasında ilimiz sınırları içerisinde bulunan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına, ve Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı esnaf ve sanatkarlara, ailelerine sosyal yardım, okuyan öğrencilere karşılıksız burs yardımı yapmak, esnaf ve sanatkarların mesleki ve yaşam koşullarına katkıda bulunmak; Ayrıca sosyal ve sağlık konularında yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Bu amaçla Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevini yürütmekte olan “Merhum Nurettin GÜNDEN” önderliğinde ve diğer 17 dava arkadaşı ile (Hulisi AKŞİT, Seyfettin ÖDEN, İsmail YILDIZER, Yılmaz TOROS, Alaittin TUNCER, Nevzat ERDEM, Nazmi İÇENOĞLU, Mehmet KÖROĞLU, Adem BEKEN, T.Hikmet SUCUOĞLU, Kemal AKDAĞ, Ali ERKUT, Yüksel YAMAN, Mehmet ŞAHİN, Arif TANELLİ, Mustafa Ekrem ÖZER, Mehmet BAŞKAR) beraber kapsamlı çalışmalara derhal başlanılmış, Türkiye’de ilk ve tek olan böyle bir vakıf adı altında toplanılmasına karar vermişlerdir. Sürdürülen hazırlık çalışmaları ve resmi işlemlerin tamamlanması sonucunda son şeklini alan; Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Aydın 1’nci Noterliği’nin 08.02.1990 tarih ve 5784 Yevmiye Nosu ile düzenlenen, Aydın 2.’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.10.1990 tarih, 1990/532 Karar No, 1990/238 Esas No ilanı ile birlikte kurularak, Tüzel Kişilik kazanmıştır. Kısa adı AYESDEK Vakfı’dır.

Vakıf Mütevelli Heyeti bir Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter, Veznedar, Sayman ve dört üyesinden toplam 9 kişiden oluşmaktadır. Denetim Kurulu ise bir Başkan ve iki üyesinden oluşmaktadır. Vakfın ilk Kurucu Başkanı Nurettin GÜNDEN olup, şuan ise; 2016 yılında görevi devir alan Selahittin ÇETİNDOĞAN Vakıf Başkanıdır. Vakfın Sekreterliğini Şahin KOLDAŞ yürütmekte olup, personel sayı 1’dir.

Vakfın 82 delegesi (oda) vardır. Resmi senede göre; Mütevelli Heyetinin çağrısı ile her 2 yılda bir kez olağan toplantısı yapar. Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi ise, her 4 yılda bir yapılır. Gerektiğinde olağanüstü toplanabilir.

Vakfın ilk çalışma merkezi ve kurulduğu yer Zafer Mah. Vardar İşhanı Kat-1 No:87 olup; bu adreste uzun yıllar faaliyet göstermiştir. Vakfın kuruluşundan itibaren 10 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğü, Vardar İşhan’da bulunan merkezi, 29 Ekim 2000 tarihinde Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Hizmet Binasına taşınmıştır. Bu binaya taşınması ile birlikte, faaliyetlerinde büyük bir gelişme kaydedilmiş, hizmet binası zemin kattaki 1-2 Nolu Bağımsız Bölümleri (Mağazaları) ve Bodrum Kat 28 Nolu depoyu alıp; kiraya vererek, kira geliri sağlamaktadır.

Çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla Esnaf Camiasının ilgi odağı olmuş ve giderek büyümüş, bu büyüme Vakıf Yönetimini yüreklendirmiş, daha cesur ve kararlı adımların atılmasını sağlamıştır. Esnaf ve Sanatkara vermiş olduğu sosyal yardımlar ve sağlamış olduğu karşılıksız eğitim burslarının yanı sıra Mesleki Eğitim Merkezinde okuyan çırak öğrencilere yemek ücreti verilmiştir. Vakıflar Haftası münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutulmuş, lokma hayrı yapılmış ve Huzur Evindeki yaşlılarımız ziyaret edilmiştir. Kendilerine çeşitli hediyeler verilerek kültürel etkinliklerle yönlendirici bir rol oynamıştır.

Diğer taraftan “Mübarek Ramazan Ayı” içerisinde Esnaf ve Sanatkâra iftar yemeği verilerek, birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhu sergilenmiştir.

AYESDEK Vakfı, verimli faaliyet ve yatırımlarını daha nice yıllar aynı özveri ve heyecan içerisinde Esnaf ve Sanatkârlara her türlü desteği sağlamayı sürdürecektir. Ayrıca Aydın Esnaf Odaları Birliği ve Meslek Kuruluşları ile olan yakın ilişkileri de hiç kuşkusuz aynı hassasiyet ile devam edecektir. Vakfımızın önemini vurgulayarak, vakıflarla ilgili birkaç güzel sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

* Vakıf; yorgunu dinlendiren misafirhane, yetimi barındıran yurt, yoksulu güldüren yuvadır.

* Vakıf; cahili öğreten okul, açı doyuran aşevi, hastayı tedavi eden hastanedir.

* Vakıf; mutluluğa götüren kapsamlı ve görkemli bir yoldur.

* Vakıf kurumu; insanın insana, hatta insanın tüm canlılara sunabileceği hizmetin tümüdür.

* Vakıflar; en güzel bir sosyal hizmet tesisidir.

* Vakfa saygı, tarihe saygıdır.

* Vakıf; iman, sevgi ve manevi olgunluğun mahsulüdür.

* Vakıf; sevgi sembolü, insanlık dolu bir fazilet yoludur.

* Vakfa hizmet; halka hizmet, halka hizmet ise; hakka hizmettir.

* Vakıf; diriye şefkat, ölüye rahmet vesilesidir.

* Vakıflar; varlıklarını vatan ve milletine armağan edenlerin eserleridir.

Bu itibarla vakfımıza katkılarından dolayı ve emeği geçen başta “Vakıf Kurucularına, Oda Başkanlarıma ve Oda Genel Sekreterlerime şükranlarımı sunuyorum.

Selahittin ÇETİNDOĞAN
Vakıf Başkanı

error: İçerik Korunuyor !!