Eğitim & Arge

Birimin Amacı: Ar-ge Biriminin amacı;

Aydın ili ve ilçelerinde bulunan odaların/üyelerin yöresel, ulusal ve ulusal arası platformlarda çağın bilgi ve teknolojisini yakalaması için araştırma ve geliştirme yaparak fayda üreten bir birimdir.

Birimin Başlıca Görevleri:

Mevzuat takibi ve araştırma çalışmaları;Mevzuatı takip ederek yenilik ve değişim karşısında üyeleri haberdar etmek.        Yeniliğe ve değişime uyum sağlaması için gerekli tüm araştırma ve çalışmaları yapmak,Esnaf ve sanatkarlarla ilgili yayınları izlemek ve değerlendirmek,

Proje üretmek, hazırlamak;Birlik, Oda ve üyelerin gelişimi için Ülke/Bölge/İl straji planı ve Ulusal kalkınma planları ile uyumlu çalışmalar yapmak. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı projeler konusunda araştırmalar yapmak ve hibe programlarından yararlanmak.Esnaf teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda Kamu, sivil ve özel sektörleri ile eşgüdümlü çalışmalar yaparak projeler hazırlamak veya hazırlanmasına destek olmak.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri;Esnaf ve sanatkarların sorunlarını araştırmak, incelemek ve çözüm üretme konusunda Teşkilata danışmanlık sağlamakYeni teknolojiler, pazarlama, organizasyon, iletişim yöntemleri, insan kaynaklarının kullanımı, mali analiz, kalite geliştirmesi ve modernizasyon konularında esnaf ve sanatkarlara ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

Ekonomik Çalışmalar;Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri takip ederek ekonomik raporlar hazırlamak. İstatistiki araştırmalar doğrultusunda Esnaf teşkilatını bilgilendirmek ve faaliyet gösterdikleri sektörler için bakış açısı yaratmalarına destek olmak.

Esnaf ve sanatkarın finansal sorunlarına yönelik çözüm odaklı araştırma yapmak. Krediye ve sermaye erişimi kolaylaştırıcı girişimlerde ve iş birliklerinde bulunmak

 

error: İçerik Korunuyor !!